Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Sara Johansson

Sara Johansson är fil.mag i psykologi med vidareutbildning i psykotraumatologi. Sara har arbetat som volontär och delegat för svenska och internationella Röda Korset. I dag arbetar hon med att utbilda och föreläsa inom krisstöd. Hon har omfattande praktisk erfarenhet av att arbeta med krisstöd, både i Sverige och internationellt. Sara har bland annat arbetat i Thailand med stöd till överlevande efter tsunamikatastrofen i Sydostasien, på fältsjukhus i Pakistan, i Norge efter terroristdåden 2011, i Syrien och i olika team för katastrofmedicin, behovsbedömning och humanitär evakuering.

Sara är tidigare teknisk rådgivare vid internationella Röda Korsets referenscentrum för psykosocialt stöd, med speciellt ansvar för barn och vuxnas omedelbara psykologiska behov i samband med storskaliga händelser såsom naturkatastrofer, terroristhandlingar och epidemiska utbrott. Parallellt med arbetet för Röda Korset har Sara arbetat med barn och vuxna med svåra sjukdomstillstånd och funktionsnedsättningar.

Sara Johansson föreläser inom Krisstöd till barn, vuxna och personal vid svåra händelser | Narrativ medicin - Hur berättelser och lyrik kan användas i hälso- och sjukvården | Närhetens betydelse för friska och svårt sjuka nyfödda barn 
Boka föreläsning/kontakt: sara@creativemammals.se  creativemammals.se och krisstod.teachable.com

Titlar av Sara Johansson