Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Maria Jarl

Maria Jarl är filosofie doktor i statsvetenskap och universitetslektor i utbildningsvetenskap vid Göteborgs universitet. Maria Jarls forskningsintressen är skolpolitik och politisk styrning inom utbildningsområdet med fokus på kommunernas roll och rektorsprofessionen. Hon har bred erfarenhet av olika ledningsuppdrag med fokus på lärarutbildningen och har tidigare ingått i regeringens utbildningsvetenskapliga råd.

Titlar av Maria Jarl