Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Mari Jonsson

Rabbit

Med Rabbit får elever i förskoleklass upp till årskurs 5 öva på att läsa och skriva engelska ord samt använda enkla fraser och uttryck. Materialet kompletterar lärarledd undervisning och möjliggör självständigt arbete.

Läs mer