Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Ellen Jildeteg

Ellen Jildeteg är förskollärare och brinner för värdegrundsarbete. Tillsammans med kollegor och ledning på Stora Sköndals Förskolor har Ellen utvecklat det framgångsrika arbetssätt med demokrati och värdegrund i fokus som ligger till grund för böckerna om Förskolegänget.

Förskolegänget

Barnen i Förskolegänget ställs inför en rad situationer på förskolan som ger upphov till dramatik och stora känslor. Tillsammans med pedagogerna Pim och Sissi tar Kiko, Rami, Leo, Maja, Lo och Fia hjälp av olika strategier för att lösa sina dilemman.

Läs mer