Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Anette Jahnke

Anette Jahnke är lektor i pedagogik vid Göteborgs universitet och projektledare vid forskningsinstitutet Ifous. Hennes forskningsintresse riktar sig mot den kunskap som bildas i yrkeslivet, dess kännetecken och utvecklingsbehov.

Beprövad erfarenhet i skolan

I Beprövad erfarenhet i skolan – att lita på ett undflyende begrepp presenteras tre perspektiv på beprövad erfarenhet: personligt yrkeskunnande, praxis och dokumenterat utvecklingsarbete. Perspektiven ger praktiskt stöd för samtal om och arbete med att skapa eller använda beprövad erfarenhet i skolan.

Läs mer