Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Lillemor Ihrén

Lillemor Ihrén är lågstadielärare, förskollärare med mångårig erfarenhet av läsutveckling för de yngre åldrarna. Nu verksam som speciallärare i Botkyrka söder om Stockholm.

Lillemor Ihrén föreläser om Bokstavsarbete
- systematiskt och flexibelt
- arbetsbesparande för lärare
- gemensamma och enskilda moment
- självständiga elever
- fonem och grafem
Boka föreläsning/kontakt: gulliganer@gmail.com

Lärare Gör/Bokstavslådor

Bokstavslådor är ett komplett material vad gäller presentation av alfabetets bokstäver. Här finns förslag på lekfull och motiverande introduktion av varje bokstav, material om hur bokstaven låter och skrivs, samt hur eleven kan lyssna efter bokstavens ljud och avkoda.

Läs mer