Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Hans Ingvar Roth

Hans Ingvar Roth är docent i etik och universitetslektor vid Lärarhögskolan. Han har bland annat skrivit boken Den mångkulturella parken (1998).

Vad är mänskliga rättigheter?

Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De äro utrustade med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av broderskap. Detta utdrag ur FN:s deklaration om mänskliga rättigheter är de flesta i världen idag överens om, men så har det inte alltid varit.

Läs mer