Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Nina Helgevold

Nina Helgevold undervisar på grundskollärarutbildningen och masterutbildningen i utbildningsvetenskap vid universitetet i Stavanger.

Lesson study

"'Hur kan skolor dra nytta av lärares undervisningserfarenheter? Vad kan få vedertagna metoder och antaganden att utmanas? Ett svar på dessa frågor är lesson study-modellen.Lesson study är en kollegial form för professionsutveckling som har använts i Japan i över 140 år. Den gemensamma insikt som skapas genom arbetet kan ge undervisningen ett skarpare fokus på både elevers och lärares lärande.
Läs mer