Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Nils Hammarén

Nils Hammarén är fil.dr i socialt arbete och verksam som professor i barn- och ungdomsvetenskap vid Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande, Göteborgs universitet. Hans forskningsintressen berör frågor om unga människor i relation till livsvillkor, identitet, utsatthet, skola, segregation och lärande.

Mellan resignation och framtidstro

Mellan resignation & framtidstro är en motberättelse mot den stereotypa bilden av ortens unga och mot de politiskt uppmålade visionerna om en mer jämlik stad genom omvandlingar av det urbana rummet och kortsiktiga insatser i skolor.

Läs mer