Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Linnéa Holmberg

Linnéa Holmberg, fil.dr, forskar om fritidshem och arbetar i lärarutbildningen med inriktning mot arbete i fritidshem, vid Stockholms universitet.

Perspektiv i fritidshem

Perspektiv i fritidshem beskriver hur en och samma händelse i fritidshemmet kan betraktas och förstås på flera sätt beroende på vetenskapligt perspektiv. Boken riktar sig främst till blivande grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem, som bland annat kan ha stor nytta av boken för att reflektera kring fritidshemmets verksamhet och i valet av vetenskapligt perspektiv till examensarbetet.

Läs mer