Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Lena Henriksson

Lena W Henrikson är verksamhetschef och arbetskonsulent. Hon arbetar med att få personer med funktionsnedsättningar i sysselsättning, arbete eller studier. 

Tydliggörande pedagogik i vuxenutbildning

Hur ser vi till att alla som studerar i vuxen ålder får en chans att lyckas i sina studier? Tydliggörande pedagogik i vuxenutbildning visar hur lärmiljön och undervisningen kan anpassas för att göra fler situationer och uppgifter begripliga, hanterbara och meningsfulla för alla studenter, med eller utan diagnos. Handboken vänder sig till lärare, skolledare, specialpedagoger, studie- och yrkesvägledare och verksamma inom sfi, folkhögskola, yrkeshögskola och andra former av vuxenutbildning.

Läs mer