Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Kristin Hallberg

Läs mig - sluka mig!

Forskare och författare ger här en samlad bild av dagens svenska barnbok. De visar hur synen på barnboken och barnboksforskningen har utvecklats och förändrats under de senaste decennierna. Boken riktar sig främst till studenter på grundnivå vid universitet och högskolor men också till bibliotekarier och lärare.

Läs mer