Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Claes-Otto Hammarlund

Claes-Otto Hammarlund är leg. psykoterapeut och f.d. sjukhuspräst. I över 40 år har han varit verksam både i församlingstjänst och i sjukhuskyrkan. Han har även varit ansvarig för samordning av psykosocial katastrofledning inom Stockholms stift och på S:t Görans sjukhus i Stockholm. Idag är hans arbete inriktat på undervisning, forskning, handledning och patientarbete. Han är en ofta anlitad kursledare, föredragshållare och handledare, både inom offentlig verksamhet och i näringslivet.

Bearbetande samtal

Hur bemöter man människor i kris? Hur tar man hand om olycksoffer, sörjande eller andra svårt drabbade människor? Hur hanterar man hot och våld i tjänsten, eller stress och konflikter på arbetsplatsen?

Läs mer