Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Birthe Hagström

Birthe Hagström är förskollärare, speciallärare och fil.dr. i pedagogik. För detta arbete tilldelades hon år 2011 Stiftelsen Allmänna Barnhusets stora pris. Birthe Hagströms intresse för anknytningens betydelse föddes på tidigt 80-tal, när hon arbetade som chef för en barnpsykiatrisk öppenvårdsbehandling för späd- och småbarnsfamiljer. Under hela yrkeslivet har hon på olika vis samarbetat med förskolan. Speciellt har hon intresserat sig för pedagogers kunskap om anknytning och hur förskolan kan tillgodose sköra barns behov av trygga relationer. Hon disputerade 2010 på en avhandling om ”kompletterande anknytningsperson på förskola”.

Birthe Hagström föreläser inom Anknytningens betydelse i förskolan
Boka föreläsning/kontakt: birthe.hagstrom@telia.com

Anknytning i förskolan 2 utg

Anknytning i förskolan visar att trygga relationer med pedagoger i förskolan är en förutsättning för utveckling och lärande, särskilt för de yngre barnen. Tryggheten gör att de kan slappna av och ägna sig åt lek och utforskande. Men hur skapas trygga relationer till pedagogerna i förskolan?

Läs mer