Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Birthe Hagström

Birthe Hagström är förskollärare, speciallärare och fil.dr. i pedagogik. För detta arbete tilldelades hon år 2011 Stiftelsen Allmänna Barnhusets stora pris. Birthe Hagströms intresse för anknytningens betydelse föddes på tidigt 80-tal, när hon arbetade som chef för en barnpsykiatrisk öppenvårdsbehandling för späd- och småbarnsfamiljer. Under hela yrkeslivet har hon på olika vis samarbetat med förskolan. Speciellt har hon intresserat sig för pedagogers kunskap om anknytning och hur förskolan kan tillgodose sköra barns behov av trygga relationer. Hon disputerade 2010 på en avhandling om ”kompletterande anknytningsperson på förskola”.

Birthe Hagström föreläser inom Anknytningens betydelse i förskolan
Boka föreläsning/kontakt: birthe.hagstrom@telia.com

Titlar av Birthe Hagström