Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Kerstin Göransson

Kerstin Göransson är professor i specialpedagogik vid Karlstads universitet. Hon har mångårig erfarenhet av forskning om undervisning och lärande i särskolan. Hon har även mångårig erfarenhet av utbildning av speciallärare med inriktning mot utvecklingsstörning.

Utbildning och undervisning i särskolan

Forskningsbaserad kunskap om särskolan är en bristvara som denna antologi, Utbildning och undervisning i särskolan, råder bot på. Med utgångspunkt i lärares och elevers erfarenheter och perspektiv presenteras två fleråriga forskningsprojekt där nya och aktuella kunskaper kring särskolan presenteras.

Läs mer