Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Gravity Goldberg

Gravity Goldberg är disputerad läsforskare från Teachers College, Columbia Universty i New York, där hon haft den ansedda läsprofessorn Lucy Calkins som handledare. Goldberg föreläser och fortbildar lärare i läsförståelse.

Att utveckla självständiga läsare

I boken Att utveckla självständiga läsare beskriver författaren Gravity Goldberg konkret och inspirerande hur du, genom att visa tilltro till dina elevers förmåga och inta olika roller, kan stimulera dem att utveckla ett dynamiskt mindset och få kunskap att ta ett aktivt ansvar i sina läsprocesser. 

Läs mer