Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Stig Fhanér

Bilder av människan

Stig Fhanér tecknar en bild av psykologins historia och de olika skolorna eller traditionerna. Psykologins skilda sätt att se på människan och de krafter som inverkar på hennes utveckling beskrivs, liksom olika psykologiska förhållningssätt. Några vetenskapsteoretiska grundbegrepp inom psykologin blir också förklarade. Boken ger en god bakgrund till alla former av psykologistudier.

Läs mer