Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Lisa Feldman Barrett

Lisa Feldman Barrett är professor i psykologi vid Northeastern University och knuten till Harvard Medical School och Massachusetts General Hospital. Hon är en välmeriterad forskare och har mottagit National Institutes of Health’s pionjärpris för sin omvälvande forskning om känslor och hjärnan. Utöver Så skapas känslor har hon publicerat flera akademiska kursböcker i psykologi liksom vetenskapliga artiklar i bland annat Science och Nature Neuroscience. Hon anlitas som expert i media och har även presenterat sin forskning för FBI.

Så skapas känslor

Känns min rädsla och glädje på samma sätt som din? Hur kan du veta om någon är arg – eller ledsen? Varför verkar känslor uppstå automatiskt? Kan vi kontrollera känslorna med förnuftet? Lisa Feldman Barrett presenterar här en banbrytande teori om känslornas källa. Den nya kunskapen innebär ett paradigmskifte som kan revolutionera psykologin, sjukvården och hur vi ser på mänskligt fungerande.

Läs mer