Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Annika Finér

Cascade åk 7

Cascade visar eleverna hur det franska språket används bland annat i mejl, tidningsartiklar, faktatexter och sånger. Ett kapitel innehåller texter och övningar på flera nivåer, vilket hjälper dig att individualisera arbetet i klassrummet. Eleverna kan jobba enskilt, i par eller i grupp.

Läs mer