Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Anneli Farnsworth von Cederwald

Anneli Farnsworth von Cederwald, leg. psykolog och industridoktorand på Linnéuniversitetet, arbetar på en vårdcentral i Malmö.

Anneli föreläser inom: Implementering av insatser och psykologisk behandling i primärvården | Fokuserad psykologisk behandling

Boka föreläsning/kontakt: anneli.von.cederwald@integreradprimarvard.se

Integrerad primärvård

I en integrerad primärvård sammanförs samtliga yrkesgrup­pers kunskaper för att tillsammans främja patienternas hälsa och livskvalitet. All vårdpersonal samverkar utifrån en gemen­sam primärvårdskultur. Fokus är samstämda insatser som stöd­jer beteendeförändringar inriktade på dagens folkhälsop...

Läs mer