Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Anna Fridell

Anna Fridell är leg. psykolog och doktorand på KIND, KI. Anna leder grupper inom barn- och ungdomspsykiatrin i Stockholm samt utbildar och handleder andra kliniker i gruppbaserad social färdighetsträning för barn och ungdomar med autism utifrån metoden Kontakt.

Vänskap, skola, familjeliv

Vänskap, skola, familjeliv: anpassningar och färdigheter för barn med autism är skriven för dig som har ett barn med autism och vill få tips som underlättar vardagen och hjälper barnet att lära sig nya, viktiga färdigheter.

Läs mer