Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Ambjörn Furenhed

Ambjörn Furenhed är förstelärare vid Folkungaskolan Linköping. Han har lång erfarenhet av att arbeta med vetenskaplighet och kunskapssyn ur ett klassrumsnära och kollegialt perspektiv. Furenhed arbetar även som föreläsare för skolpersonal.

Effektiv undervisning

Effektiv undervisning – meningsfullt lärande handlar om läraryrkets mest centrala frågor och utmaningar. Typiska situationer ur den svenska skolvardagen belyses utifrån ledande forskning. Över 100 konkreta verktyg, metoder och möjliga förhållningssätt diskuteras utifrån grundtanken att lärarens yrke är komplext och utmanande, men också utvecklande och meningsfullt.

 

Läs mer