Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Veronika Fagerberg

Veronika Fagerberg är specialistpsykolog inom hälsopsykologi med inriktning mödra- och barnhälsovård. Hon är verksam inom MHV/BHV och ordförande i styrelsen för Nationella yrkesföreningen för psykologer inom mödra- och barnhälsovård vid Psykologförbundet.

Psykologi för mödrahälsovård och barnhälsovård

Psykologi för mödrahälsovård och barnhälsovård visar hur du tillämpar graviditets- och föräldraskapspsykologi inom mödrahälsovården (MHV) och barnhälsovården (BHV). Du får psykologisk kunskap om graviditet, förlossning, samspel mellan förälder och barn, föräldraskap samt små barns utveckling.

Läs mer