Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Rosmari Eliasson-Lappalainen

Rosmari Eliasson-Lappalainen är professor emerita i socialt arbete vid Lunds universitet.

Forskningsmetodik för socialvetare

Vilka är de särskilda utmaningarna och problemen i socialvetenskaplig forskning? Vilka perspektiv och redskap kan användas då man forskar om sociala problem, människobehandlande organisationer, omsorgsrelationer eller om det sociala arbetets praktik?

Läs mer