Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Lisa Eide

Fixa texten grundläggande sva

Med Fixa texten grundläggande sva blir eleven medveten om vad som skiljer olika texttyper åt. Utifrån de tre S:en – syfte, språk och struktur – får eleven stöttning i att läsa, förstå och själv skriva olika slags texter.

Läs mer