Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Katarina Eriksson Barajas

Katarina Eriksson Barajas är professor i pedagogik vid institutionen för beteendevetenskap och lärande vid Linköpings universitet.

Systematiska litteraturstudier i utbildningsvetenskap

Systematiska litteraturstudier i utbildningsvetenskap tar upp en metod som steg för steg beskriver hur man söker, analyserar och värderar information om forskningsrön samt hur man presenterar resultatet. Detta är den första metodboken på svenska om systematiska litteraturstudier skriven för det utbildningsvetenskapliga området.

Läs mer