Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Helene Elvstrand

Helene Elvstrand är docent i pedagogiskt arbete vid Linköpings universitet. Hon har sedan början av 2000-talet bedrivit forskning om bland annat barns rättigheter, delaktighetsfrågor och fritidshemmets praktik och villkor. Helene Elvstrand är programansvarig för lärarutbildningen med inriktning mot arbete i fritidshem vid Linköpings universitet.

Sociala relationer i fritidshem

Sociala relationer i fritidshemmet introducerar aktuell forskning och teoretiska perspektiv på sociala relationer. Exemplen berör områden som digitala verktyg, delaktighetsfrågor, övergångar och elevers perspektiv och boken vänder sig främst till lärare i fritidshem och till studenter på grundlärarprogrammet, med inriktning fritidshem.

Läs mer