Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Catherine Edholm

Catherine Edholm är 1-7-lärare med inriktning mot språk och litteratur. På Fredrikshov slotts skola var hon klasslärare under många år och fick möjlighet att åka till Nya Zeeland för att ta del av Reading Recovery. Hon har gått flera utbildningar i skrivundervisning vid TCRWP i New York. Idag arbetar Catherine på Carlssons skola i Stockholm där hon i ett tidigt skede fångar upp elever som är i behov av stöd i sin läs- och skrivutveckling. 

Skills åk 3

Skills är ett inspirerande läromedel med en noga genomtänkt arbetsgång som fångar elevernas intresse och utvecklar deras språkkunskaper genom att träna samtliga färdigheter. Dessutom möjliggör Skills alla elevers progression utifrån deras nivå genom ett skräddarsytt, nivåuppdelat webbmaterial som främjar läs- och ordförståelse.

Läs mer