Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Åsa Edenfeldt

Åsa Edenfeldt är gymnasielärare i svenska, engelska och psykologi. Hon föreläser om språkutvecklande undervisning, vetenskapligt skrivande och läsundervisning.

Läskompetens – lässtrategier för gymnasiets svenskkurser

Läskompetens fungerar som en praktisk språngbräda till det egna klassrummet för dig som vill arbeta utifrån den senaste forskningen om läsförståelse. Genom att knyta samman teori och praktik visar boken hur du kan arbeta med lässtrategier i svenskundervisningen.

Läs mer