Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Anna-Lena Eriksson Gustavsson

Dyslexi och andra svårigheter med skriftspråket

Dyslexi och andra svårigheter medskriftspråket uppmärksammas aktuellpedagogisk, psykologisk och biologisk forskning om läs- och skrivsvårigheter. Författarna är lärare och forskare som sedan början av 1990-talet ingått i ett nationellt nätverk för forskning om dyslexi och andra läs- och skrivsvårigheter.

Läs mer