Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Jenni Donohoo

Jenni Donohoo är fil. dr i pedagogik och har publicerat ett flertal böcker och artiklar om skolutveckling och kollegialt lärande. Hon har många års praktisk erfarenhet av att driva skolutveckling och är verksam i Ontario, Kanada.

Kollektiv lärareffektivitet

I Kollektiv lärareffektivitet beskriver Jenni Donohoo vad som händer när tilltron till den kollektiva lärareffektiviteten är hög och hur skolor kan nå dit. Hon presenterar teoretiska förhållningssätt och förutsättningar men även praktiska exempel, modeller och protokoll som ökar lärares tilltro till den gemensamma förmågan.

 

Läs mer