Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Giacomo d'Elia

Det kognitiva samtalet i vården

Utgångspunkt för Det kognitiva samtalet i vården är behovet av nya kliniska verktyg för patientkontakt och en vägledning i samtalsmetodik för de yrkeskategorier inom vårdområdet som direkt möter patienterna: läkare och blivande läkare, sjuksköterskor, kuratorer, arbetsterapeuter och sjukgymnaster.

Läs mer