Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Kristina Camnert

Kristina Camnert är leg. lärare, specialpedagog och certifierad i CPS – en lösningsfokuserad samarbetsmetod för skolan. Hon arbetar inom Norrtälje kommuns centrala barn- och elevhälsa med utbildning och handledning av skolpersonal. Kristina har arbetat med har lång erfarenhet av elevers språk-, läs- och skrivutveckling, med bred kompetens gällande kartläggning och analys inför pedagogiska interventioner.

Lärarens bok Fk-6 Specialpedagogik i skola och klassrum

Lärarens bok Fk-6 Specialpedagogik i skola och klassrum ger dig som pedagog i förskoleklass till åk 6 baskunskaper om funktionsförmågor och visar hur kartläggningsmaterialet Kollen kan användas så att rätt anpassningar kan sättas in.

Läs mer