Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Sofia Bergbom

Sofia Bergbom är leg. psykolog och doktorand i psykologi vid Örebro universitet.

Beteendeanalys steg för steg

Beteendeanalysen hjälper terapeut och klient att ringa in vad som har bidragit till att problemet utvecklades och framför allt att förstå varför det vidmakthålls. Den hjälper även terapeuten att både välja och utvärdera olika interventioner.

Läs mer