Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Nihad Bunar

Nihad Bunar är professor vid Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet. Hans främsta forskningsområde är migration och utbildning. Han har omfattande vetenskaplig produktion i Sverige och internationellt om nyanlända elevers utbildningsvillkor, valfrihet i skolan, integration och segregation samt angränsande områden.

Titlar av Nihad Bunar