Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Niclas Bengtsson

Schutz, Will/Den goda organisationen POD

Den goda organisationen innehåller skattningsinstrument och andra övningar som syftar till att öka vår medvetenhet, arbeta bort vår rädsla för konflikter och våra svårigheter att avsluta projekt. Resultaten är entydigt positiva. Medarbetare som ökar sin självkännedom och självaktning blir effektivare. Det gynnar i sin tur hela gruppen och hela organisationen.

Läs mer