Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Meg-John Barker

Meg-John Barker är psykolog och fil.dr i psykologi.

Trans

Transfrågor syns alltmer i samhällsdebatten. Samtidigt är många osäkra på vad olika begrepp betyder, vad som är ett gott bemötande och hur livsvillkoren ser ut för transpersoner. Trans är en antologi som förmedlar forskning och kunskap på ett tillgängligt sätt, där ämnet också tillåts vara komplext. Korta intervjuer ger ytterligare inblick i olika erfarenheter.

Läs mer