Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Martin Börjeson

Martin Börjesson är fil. dr i socialt arbete och chef vid FoU-Södertörn.

Brukarmakt

Brukarmakt i teori och praktik fördjupar, problematiserar och breddar diskussionen om brukarnas inflytande i människovårdande verksamheter. Utgångspunkten är det socialpsykiatriska området, men boken ger redskap för att förstå brukarmakt i vidare mening – inom socialtjänst, vård och omsorg.

Läs mer