Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Maria Bühler

Maria Bühler är leg. psykolog och specialist i klinisk psykologi/neuropsykologi. Hon arbetar kliniskt och handleder i frågor som rör npf, via sitt eget företag Kogita Psykologi. Hon är även medansvarig till en specialistkurs för psykologer om neurovetenskaplig teori och anpassningar av utredning, behandling och andra psykologiska interventioner.

Att möta autister i vården

Att möta autister i vården ger gedigen förståelse för autism och presenterar konkreta råd och tips om hur personal och hela mottagningar kan skapa bättre förutsättningar för goda möten – och därmed mer jämlik vård. Innehållet bygger på forskning, erfarenheter från klinisk praktik samt intervjuer med både autister (i rollen som patienter) och professionella inom vården (som ofta, men inte alltid är neurotypiker).

Läs mer