Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Lucinda Bassett

Befriad från ångest

Ångest har sin grund i negativa tankar och en negativ självbild. Men genom att ersätta den inre negativa dialogen med ”uppmuntrande självprat” och positiva tankar kan det destruktiva mönstret brytas. Lucinda Bassett skriver utifrån egna erfarenheter – de panikångestattacker och den torgskräck som hon lidit av sedan tonåren lyckades hon övervinna genom att metodiskt förändra sina tankar och sitt beteende.

Läs mer