Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Judith Butler

Könet brinner

Könet brinner samlar för första gången Judith Butlers texter på svenska i ett rikt urval. Här finns texter om kön/genus-distinktionen, om heteronormativitet, genusmyteri och performativitet, men också om relationen mellan queerteori, marxism och psykoanalys.

Läs mer