Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Johan Beck-Friis

Johan Beck-Friis är med.dr och docent i psykiatri med lång erfarenhet av såväl medicinsk som psykoterapeutisk hjälp till deprimerade personer. Han är medlem i Svenska psykoanalytiska föreningen och har varit verksam som privatpraktiserande psykoanalytiker. På Natur & Kultur har han tidigare publicerat När Orfeus vände sig om – en bok om depression som förlorad självaktning.

När Orfeus vände sig om

När Orfeus under sin vandring upp från underjorden vände sig om och såg på Eurydike, bröt han en överenskommelse med gudarna. Löftet var att inte se henne förrän han återfört henne hela vägen tillbaka till livet på jorden. När Orfeus vände sig om försvann Eurydike för evigt. Det Orfeus då drabbas av är inte bara sorg utan också outhärdlig skam och skuld. Han förlorar sin självaktning och sjun...
Läs mer