Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Gert J. Biesta

Gert J. Biesta är professor i pedagogik och forskningschef vid pedagogiska institutionen vid Brunel University i London, samt professor i pedagogik vid University of Humanistic Studies i Nederländerna. Dessutom är han gästprofessor vid NLA-universitetet i Bergen i Norge. År 2015 blev han tillfrågad att sitta med i det pedagogiska rådet i Nederländerna, en rådgivande myndighet för den holländska regeringen i utbildningsfrågor. Gert Biesta har publicerat flera titlar i pedagogisk filosofi och teori, social forskningsteori och filosofi. Hittills har han blivit utgiven på sexton olika språk.

Undervisningens återkomst

I boken Undervisningens återkomst diskuterar Gert J. J. Biesta graden av lärarstyrning i skolan och gör det med vad han själv kallar ”progressiva argument för en konservativ idé”. Genom det förhållningssättet blir det möjligt att framhålla betydelsen av lärarstyrd undervisning utan att för den sakens skull sympatisera med en konservativ ideologi eller eftersträva ett kontrollsamhälle.

Läs mer