Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Camilla Björklund

Camilla Björklund är professor i pedagogik vid Göteborgs universitet. Hon forskar om barns matematiklärande och förskollärares didaktiska handlingskompetens samt driver praktiknära forskningsprojekt.

Matematikundervisning i förskolan

Den här matematikdidaktiska grundboken, Matematikundervisning i förskolan, har fokus på matematik, barns lärande och förskollärarens undervisning. Camilla Björklund och Hanna Palmér täcker in hela forskningsfältet och gör grundliga genomgångar av barns lärande av olika matematikinnehåll kopplade till verksamhetsnära exempel av hur matematikundervisning kan genomföras i förskolan.

Läs mer