Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Anna Borg

Anna Borg har lång erfarenhet av att arbeta med skolutvecklingsfrågor. Tidigare har hon arbetat som högstadielärare, specialpedagog och rektor. Numera är hon anknuten till Center for Neurodevelopmental Disorders at Karolinska Institutet (KIND). 

Anna föreläser, utbildar och handleder skolpersonal kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (npf). Hon är också författare och har skrivit böcker om att förebygga skolfrånvaro, hantera övergångar i skolan samt en bok om npf för lärare.

Skolutveckling i grundskola och gymnasium | Övergångar | NPF | Skolfrånvaro

Kontaktuppgifter: Anna Borg
annaborg74@gmail.com

Övergångar i gymnasievardagen

I Övergångar i gymnasievardagen presenteras hur ett systematiskt arbetssätt kan användas som verktyg för att förstå, planera, genomföra, följa upp och utvärdera arbetet med övergångar i gymnasieskolans vardag som bidrar till en tillgänglig lärmiljö.

Läs mer