Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Lilja Åsberg

Lilja Åsberg är leg. psykolog och arbetar på Psykologpartners W&W AB i Skåne. Med utgångspunkt i positivt beteendestöd både utbildar och handleder Lilja personal i olika verksamheter så som habilitering, elevhälsa, LSS, socialtjänst och psykiatri. Lilja utbildar sig till specialist i pedagogisk psykologi.

Lilja Åsberg föreläser bland annat om inkluderande beteendestöd i skolan (IBIS) | positivt beteendestöd (PBS) inom LSS | positivt beteendestöd i familjearbete | autism och adhd | npf och skolanpassningar | nfp inom förskola | npf och bemötande | KBT barn och unga | handledning utifrån beteendeanalys
Boka föreläsning/kontakt: lilja.asberg@psykologpartners.se

Vänskap, skola, familjeliv

Vänskap, skola, familjeliv: anpassningar och färdigheter för barn med autism är skriven för dig som har ett barn med autism och vill få tips som underlättar vardagen och hjälper barnet att lära sig nya, viktiga färdigheter.

Läs mer