Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Martin M. Antony

Martin M. Antony är filosofie doktor och professor i psykologi vid Ryerson University i Toronto, Kanada. Han är också forskningschef vid Anxiety Treatment and Research Centre i Hamilton och har tidigare varit ordförande för Canadian Psychological Association. Han har publicerat flertalet böcker och vetenskapliga artiklar om kognitiv beteendeterapi och ångestsyndrom. Han bedriver klinisk forskning om ångestsyndrom, är engagerad i utbildning och driver en privatklinik.

När perfekt inte duger

När perfekt inte duger är skriven för dig som vill utveckla förmågan att leva ett liv med ökad frihet och flexibilitet. Den lämpar sig även för terapeuter som vill hjälpa klienter med perfektionism.

Läs mer