Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Linda Andersson

Linda Andersson har arbetat många år inom skolans värld med språk och nyanlända i fokus: som ämneslärare, som lärare i så kallad förberedelseklass, som föreläsare samt med skolutveckling och integration. Nu arbetar Linda som integrationssamordnare i Alvesta kommun, och är bland annat chef för modersmålslärare och studiehandledare.

Titlar av Linda Andersson