Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Lars André Olsen

Lars André Olsen är leg. sjuksköterska och universitetslektor vid NTNU Ålesund, Norges tekniske og naturvitenskapelige universitet, där han under många år undervisat i läkemedelsberäkning och läkemedelshantering.

Säker läkemedelsberäkning

Läkemedelsberäkning är en betydelsefull del i sjuksköterskans dagliga arbete och kan få förödande konsekvenser för patienten om den inte utförs korrekt. Denna bok ger praktiska och beprövade redskap för att utföra säkra läkemedelsberäkningar genom att förena begreppsförståelse med räknefärdigheter och kritisk utvärdering. 

Läs mer