Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Helena Ackesjö

Helena Ackesjö är docent i pedagogik och lärarutbildare vid Linnéuniversitetet. Hon är fritidspedagog och har arbetat som lärare i förskoleklass. Helenas forskning fokuserar på förskoleklassen som skolform, lärares arbete i förskoleklass samt barns övergångar från förskola till förskoleklass, skola och fritidshem.

Förskoleklassens didaktik

Förskoleklassen är numera obligatorisk och läroplanen har reviderats med ett tydligare undervisningsuppdrag. Denna omarbetade 2:a utgåva av boken Förskoleklassens didaktik tar fasta på dessa förändringar och ger vägledning kring vad de innebär i praktiken. Boken vänder sig till blivande och verksamma lärare. 

Läs mer